Ελάτε να μας γνωρίσετε !

  • Γιατί στο συνεταιρισμό ‘ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ’ σε αντίθεση με την ‘’αγορά’’ δεν επιδιώκουμε το κέρδος αλλά το αμοιβαίο όφελος καταναλωτή παραγωγού.
  • Γιατί στο συνεταιρισμό το όποιο πλεόνασμα προκύπτει από την εμπορική μας δραστηριότητα δεν μοιράζεται στα μέλη μας αλλά επιστρέφει σ’αυτά και στην τοπική κοινωνία μέσα από τους κοινωνικούς σκοπούς και δράσεις του.
  • Γιατί αποφασίζουμε και ελέγχουμε οι ίδιοι όχι μόνο το είδος αλλά και την ποιότητα των προϊόντων που καταναλώνουμε.
  • Γιατί αγοράζοντας μαζικά, χωρίς μεσάζοντες, ρίχνουμε τις τιμές σε βασικά αγαθά.
  • Γιατί οι ανάγκες των καιρών απαιτούν από όλους μας να δρούμε συλλογικά και με αλληλεγγύη.
  • Γιατί στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και μεταποιητή δίνοντάς του πρόσβαση στην κατανάλωση.
  • Γιατί με την αλληλοβοήθεια ωθούμε στη συμμετοχή όποιον και όποια έχει ανάγκη.
  • Γιατί παίρνουμε όλες τις σημαντικές αποφάσεις συναινετικά, ισότιμα και δημοκρατικά.
  • Γιατί αξιοποιούμε τον πλούτο των διαφορετικών απόψεων και προσπαθούμε να συνδυάσουμε το ατομικό με το συλλογικό όφελος και το όφελος της γειτονιάς μας.

Γιατί….

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛlΩΣ
 

Αφήστε τη σκέψη σας