Κίνηση Αντίστασης και Αλληλεγγύης Γαλατσίου

ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ "ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ"

datestart Ημερομηνία Δημοσίευσης: 1/10/2015

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Καλησπέρα σας

Σας καλωσορίζουμε σ’ αυτή την ανοικτή παρουσίαση - συζήτηση για τη δημιουργία Αστικού Μη Κερδοσκοπικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού στην πόλη μας.

Πριν μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για το συνεταιρισμό είναι χρήσιμο να πούμε λίγα λόγια για το τι ήταν εκείνο που μας οδήγησε στις διάφορες δράσεις αλληλεγγύης, στη δημιουργία της κίνησης χωρίς μεσάζοντες, τι είναι εκείνο που σε τελευταία ανάλυση μας ωθεί σήμερα στο επόμενο βήμα που είναι η δημιουργία του συνεταιρισμού.

 Ασφαλώς και είναι η ανθρωπιστική κρίση οι δυσκολίες τα αδιέξοδα των μνημονιακών χρόνων, που καθιστούν αναγκαιότητα την αλληλεγγύη. Όμως αυτά λίγο πολύ όλοι τα γνωρίζουμε γιατί τα ζούμε καθημερινά.

Εδώ θέλουμε μόνο να σημειώσουμε ότι η κρίση που μαστίζει την ελληνική κοινωνία είναι καθολική. Όχι μόνο οικονομική αλλά και πολιτισμική και μορφωτική και κοινωνική και κρίση αξιών και σαν τέτοια οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε αν θέλουμε να δώσουμε τη μάχη της επιβίωσης με καλύτερους όρους.

Η αντιστροφή της πορείας προς τη βαρβαρότητα και η μετάβαση σε μια καθολική ανάταξη της χώρας, απαιτεί από όλους μας ετοιμότητα και προετοιμασία. Απαιτεί ατομική και συλλογική προσπάθεια για δημιουργηθούν οι όροι και οι συσχετισμοί εκείνοι που θα μας επιτρέψουν να σταθούμε στα πόδια μας, και θα μας οπλίσουν κατάλληλα ώστε να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Οφείλουμε να οικοδομήσουμε ένα νέο σύστημα αξιών, κοινωνικών δομών και οικονομικών σχέσεων στηριγμένων πάνω στις ανάγκες τις δικές μας και της χώρας, ενώ ταυτόχρονα, στις συνθήκες της ανθρωπιστικής κρίσης, είναι ανάγκη να ξεδιπλωθεί ένα κίνημα σωτηρίας, που δεν θα ταπεινώνει όπως η ελεημοσύνη ούτε θα παθητικοποιεί τους συνανθρώπους μας, αλλά αντίθετα θα τους ανακουφίζει και θα τους ωθεί στη δράση.

Μέσα σ’ αυτό λοιπόν το πλαίσιο φιλοδοξούμε ο συνεταιρισμός να αποτελέσει τον πυρήνα μιας πολύπλευρης δραστηριότητας για τον έλεγχο και τη διαχείριση βασικών μας αναγκών, όχι μόνο για να υπερασπιστούμε το βιοτικό μας επίπεδο, η τον τρόπο ζωής μας αλλά γιατί θέλουμε να τον αλλάξουμε. Δεν επιδιώκουμε μόνο άλλη μια ευκαιρία παρέμβασης αλλά επιθυμούμε να συμβάλουμε αποφασιστικά στη δημιουργία ενός ριζοσπαστικού χώρου μέσα στην πόλη μας, ενός πόλου δράσης, ζωής, αξιοπρέπειας και ταυτόχρονα αναζήτησης διεξόδου από τον σημερινό εφιάλτη.

Περνώντας τώρα στα του συνεταιρισμού θα πούμε λίγα λόγια για την έννοια του συνεταιρισμού ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα το θέμα που θα συζητήσουμε.

 Συνεταιρισμός λοιπόν είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεων τους, διαμέσου μιας συμμετοχικής και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.

Οι συνεταιρισμοί σ’ όλον τον κόσμο αλλά και στη χώρα μας έχουν μεγάλη ιστορία. Ιδιαίτερα στην ‘επαρχία’ υπήρξαν συνεταιρισμοί οικοδομικοί, στην αγροτική παραγωγή, στη μεταποίηση. Στις μεγάλες πόλεις, με την εξαίρεση ορισμένων προμηθευτικών συνεταιρισμών που λειτουργούσαν στα πλαίσια συλλόγων εργαζομένων, ένα υπολογίσιμο κίνημα καταναλωτικών συνεταιρισμών υπήρξε μόνο στην κατοχή, σαν απάντηση στην επισιτιστική κρίση του χειμώνα του 1942 και στους μαυραγορίτες, συμβάλλοντας στη σωτηρία του λαού μας.

Δυστυχώς τα χρόνια που πέρασαν το συνεταιρίζεσθαι απαξιώθηκε, και οι περισσότεροι συνεταιρισμοί εκφυλίστηκαν σε απλούς πελατειακούς μηχανισμούς μοιράσματος επιδοτήσεων όπως άλλωστε το ίδιο συνέβη και με άλλους συμμετοχικούς θεσμούς όπως τα κόμματα και τα συνδικάτα. Στο χέρι μας είναι να αλλάξει αυτή η εντύπωση!

Εμείς εδώ θα μιλήσουμε για ένα είδος συνεταιρισμού τον αστικό μη κερδοσκοπικό συνεταιρισμό καταναλωτών.

Αν θέλουμε να δώσουμε έναν σύντομο ορισμό θα λέγαμε ότι είναι

Μια νομική μορφή που επιτρέπει σε μια ομάδα ανθρώπων να «συνασπιστούν - συνεργαστούν» νομότυπα, συστηματικά, δημοκρατικά,  και σε σταθερή βάση, με σκοπό την εξασφάλιση φθηνών, επιλεγμένων και ελεγμένων από τους ίδιους ειδών διατροφής, καθώς και την αντιμετώπιση των κοινών κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους.

Τι δυνατότητες μας παρέχει ο Συνεταιρισμός

Μας δίνει τη δυνατότητα να προμηθευόμαστε μαζικά, ποιοτικά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στην καλύτερη δυνατή σχέση τιμής και ποιότητας αυξάνοντας την αγοραστική μας δύναμη. Σε συνθήκες μονοπωλιακής διαμόρφωσης των τιμών στην αγορά, συμβάλλει στον έλεγχο και την πτώση τους αυξάνοντας τη διαπραγματευτική του δύναμη ανάλογα με τον αριθμό των μελών του, και λειτουργεί σαν ένας εναλλακτικός τρόπος διακίνησης προϊόντων που επιδρά σταθεροποιητικά στην αγορά.

Μας προμηθεύει σε μόνιμη βάση προϊόντα χωρίς την παρέμβαση μεσαζόντων. Το κάθε προϊόν έρχεται κατευθείαν από τον παραγωγό, κατασκευαστή, ή μεταποιητή του. Έτσι, πετυχαίνουμε χαμηλότερες τιμές για εμάς ως καταναλωτές και ταυτόχρονα πιο βιώσιμες και αξιοπρεπείς αμοιβές για τον παραγωγό, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός δικτύου εναλλακτικού και αλληλέγγυου εμπορίου, σε μεγάλο βαθμό έξω από τις υπάρχουσες δομές. Γίνεται ο συνδετικός κρίκος που δίνει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης του παραγωγού στην κατανάλωση.

Μας εξασφαλίζει αγαθά που έχουμε επιλέξει και ελέγξει οι ίδιοι, δίνοντας μας έτσι τη δυνατότητα να συμμετέχουμε ουσιαστικά στη διαδικασία κυκλοφορίας των προϊόντων και να μην είμαστε απλοί δέκτες. Επιλέγοντας κατά βάση ελληνικά προϊόντα  στηρίζουμε τον μικρομεσαίο Έλληνα παραγωγό και συμβάλουμε στην παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας.

Ο Συνεταιρισμός παράλληλα είναι δομή αλληλοβοήθειας που ωθεί στη συμμετοχή όποιον ή όποια έχει ανάγκη.

 Ο χώρος του λειτουργεί σαν κοινωνικό κέντρο στεγάζοντας  και στηρίζοντας πρακτικά πολύπλευρες δράσεις. Τα μέλη του αντιμετωπίζοντας τις πραγματικές τους ανάγκες δομούν μεταξύ τους μια σχέση συνεργασίας συμβάλλοντας στην αυτοοργάνωση και ανασυγκρότηση της γειτονιάς.

 

ΑΞΙΕΣ – ΜΕΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ

Ο Συνεταιρισμός διέπεται από τις ακόλουθες αξίες:

Της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της εντιμότητας, της κοινωνικής ευθύνης και  της μέριμνας για τους άλλους, που μαζί με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών του αποτυπώνονται στο καταστατικό του.

Ο συνεταιρισμός μας είναι αστικός, καταναλωτικός και περιορισμένης ευθύνης. Αυτά σημαίνουν ότι δεν είμαστε παραγωγοί, προμηθευτές, οι αγρότες αλλά μια ένωση καταναλωτών σε αστικό περιβάλλον και ότι η ευθύνη των μελών απέναντι στο συνεταιρισμό είναι ορισμένη. Κάθε συνεταιριστής είναι υπεύθυνος μέχρι του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας. Κατά τα λοιπά την ευθύνη απέναντι στο νόμο έχουν τα εκλεγμένα όργανα.

Μέλη στον συνεταιρισμό μπορούν να γίνουν ενήλικα φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από επαγγελματική, εθνική, φυλετική, πολιτική ή θρησκευτική ταυτότητα, εφ’ όσον δεν τελούν υπό καθεστώς δικαστικής αντίληψης ή απαγόρευσης. Επίσης μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν σύλλογοι, σωματεία και συνεταιρισμοί που διαπνέονται από παρόμοιες αρχές και επιθυμούν να συνδυάσουν την κοινωνική τους δράση με τους σκοπούς του συνεταιρισμού. Τα μέλη του συνεταιρισμού εισέρχονται σ’ αυτόν εθελοντικά και ελεύθερα, ενώ είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτες, ελεγκτές και πελάτες και έχουν όλα τα ίδια δικαιώματα.

Η αξία της συνεταιριστικής μερίδας για τα φυσικά πρόσωπα είναι 20 ευρώ, έτσι την ορίσαμε,  ενώ για τα νομικά πρόσωπα (σύλλογοι, σωματεία) είναι 100 ευρώ.

Αν θα υπάρξει τακτική ετήσια ή έκτακτη εισφορά το αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

Κάθε μέλος(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να έχει μόνο μία (1) συνεταιριστική μερίδα και μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποχωρήσει από το συνεταιρισμό οπότε και του επιστρέφεται η αξία της.

Ο συνεταιρισμός μπορεί να διαθέτει προϊόντα  και σε μη μέλη του με απόφαση της συνέλευσης του, και είναι μη κερδοσκοπικός. Έχει σκοπό την ευημερία των μελών του και της κοινότητας στην οποία αναπτύσσεται και όχι το ατομικό κέρδος. Το όποιο πλεόνασμα προκύπτει από την εμπορική του δραστηριότητα δεν μοιράζεται στα μέλη του αλλά επιστρέφει σ’ αυτά και στην τοπική κοινωνία μέσα από τους κοινωνικούς σκοπούς και δράσεις του.

Η εργασία στο συνεταιρισμό είναι σ’ αυτά τα πρώτα βήματα εθελοντική. Κάθε ένας από εμάς μπορεί να αφιερώνει λίγο χρόνο για τη λειτουργία του.

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και εν γένει συμμετοχής στα όργανα του τα οποία είναι: Η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού, αποφασίζει για όλα τα θέματα, εκλέγει και ελέγχει όλα τα υπόλοιπα όργανα. Συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το έτος και έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο ή όταν το ζητήσει για συγκεκριμένο θέμα το εποπτικό συμβούλιο ή το ένα δέκατο των μελών του συνεταιρισμού. Όλα τα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μια (1) ψήφο το καθένα.

Το ΔΣ διοικεί και εκπροσωπεί το συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση του πλην αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης ή για τα οποία απαιτείται έγκριση του εποπτικού συμβουλίου. Αποτελείται υποχρεωτικά από μονό αριθμό μελών τα οποία εκλέγονται στη γενική συνέλευση.  Ο αριθμός τους κυμαίνετε από πέντε έως έντεκα μέλη τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά. Η διάρκεια της θητείας του ΔΣ είναι διετής. Ο πρόεδρος ο γραμματέας και ο ταμίας του συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα να επανεκλεγούν στην ίδια θέση μόνο μία φορά.

Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. καθώς και την τήρηση των διατάξεων του Νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου εγγράφου ή στοιχείων του συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού. Εκλέγεται μαζί με το ΔΣ με την ίδια διαδικασία και αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη.

Σ’ αυτό το σημείο ανοίγοντας μια παρένθεση, θέλουμε να δηλώσουμε την πίστη μας στη δημοκρατική του λειτουργία, την οικονομική του αυτονομία, και την ανεξαρτησία του, αλλά και να σημειώσουμε ότι κανένα καταστατικό και κανονισμός κανένα διοικητικό ή οργανωτικό μέτρο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας παρά μόνο το επίπεδο της συνεταιριστικής και κοινωνικής μας συνείδησης.

Γι’ αυτό επιχειρούμε να δημιουργήσουμε νομικά πλαίσια, κανονισμούς και κανόνες τέτοια που θα εγκλωβίζουν και θα περιορίζουν την ελεύθερη σκέψη και δράση μας.

Δεν θέλουμε προϊστάμενους και υφιστάμενους ούτε ειδικούς.

Θέλουμε βήμα - βήμα να χτίσουμε τις σχέσεις μας όσο πιο ισότιμα και ελεύθερα μπορούμε, ανάλογα με τις διαθεσιμότητες και τα ενδιαφέροντα του καθενός και της καθεμιάς.

Παίρνουμε όλες τις σημαντικές αποφάσεις με συναίνεση στις Γενικές μας Συνελεύσεις (όλα απορρέουν και καταλήγουν σ’ αυτές), ενώ για τα επιμέρους και τα πρακτικά ζητήματα δουλεύουμε σε ομάδες εργασίας.

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον μαθαίνουμε να σεβόμαστε τον πλούτο των διαφορετικών απόψεων, να ξεπερνάμε τα προβλήματα με αλληλοσεβασμό και κατανόηση, να συνδυάζουμε και να ισορροπούμε το ατομικό με το συλλογικό όφελος.

Κλείνοντας την παρένθεση λίγα λόγια για τον τρόπο λειτουργίας του καταστήματος.

Τουλάχιστον την πρώτη περίοδο ο συνεταιρισμός θα λειτουργεί σαν σταθμός διανομής τροφίμων στη λογική λειτουργίας των διανομών που κάνουμε ήδη δυόμιση χρόνια τώρα.

Δηλαδή παραγγελίες από τις 6 έως τις 25 κάθε μήνα, από τις 25 έως το τέλος του μήνα οι προμηθευτές φέρνουν τα τρόφιμα τα οποία διανέμονται από την 1 έως τις 5 τον επόμενο μήνα.

Είναι αλήθεια ότι αυτός ο τρόπος διαφέρει από τον τρόπο λειτουργίας των αντίστοιχων  με τον δικό μας συνεταιρισμών που υπάρχουν σε άλλες γειτονιές και που ανοίγουν ένα κατάστημα σαν τα γνωστά παντοπωλεία.

Εμείς διαλέξαμε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας γιατί σαν διαδικασία είναι γνωστός σε εμάς και στην πόλη αλλά και γιατί προσπαθούμε να βαδίσουμε βήμα – βήμα αντιμετωπίζοντας διάφορα προβλήματα.

Για παράδειγμα ένα καταστήματα τροφίμων ‘’γνωστού τύπου’’ για να λειτουργήσει χρειάζεται ένα αρκετά μεγάλο κεφάλαιο για εξοπλισμό και για τη δημιουργία αποθήκης το οποίο δεν έχουμε. Δεν θέλουμε να υποχρεωθούμε σε συνεχείς έκτακτες εισφορές των μελών μας γιατί ξέρουμε ότι χρήματα δεν υπάρχουν. Ούτε θέλουμε να βρούμε χρήματα με ‘’κάποιο τρόπο’’ γιατί αυτό  προϋποθέτει και οικονομικό ρίσκο που δεν θέλουμε να πάρουμε  και θα υποθηκεύση την αυτονομία και την ανεξαρτησία μας. Αν πάλι αγοράζουμε λίγα - λίγα τα προϊόντα, ανάλογα με τις δυνατότητες μας, πέρα από το ότι πιστεύουμε ότι δεν στήνεται έτσι σήμερα ένα κατάστημα, το αποτέλεσμα θα ήταν λίγες και ανεπαρκείς ποσότητες τροφίμων, και μικρές συσκευασίες που σημαίνει μικρές παραγγελίες, μικρό κύκλο εργασιών, και στο τέλος ψηλές τιμές προϊόντων.

Σε ένα τέτοιο κατάστημα:

Η καθημερινή λειτουργία θα απαιτεί  πολλές εργατοώρες που δεν μπορούν να καλυφθούν εθελοντικά με αποτέλεσμα να χρειάζεται μόνιμο προσωπικό.

Είναι επίσης δύσκολη η  διαχείριση των προϊόντων. Απαιτούνται πολλά είδη, δεν γνωρίζεις τι ποσότητες χρειάζονται, ποιά προϊόντα κινούνται περισσότερο, κάποια προϊόντα που μένουν λήγουν κλπ. και ο χώρος εξαιτίας της ολοήμερης συνεχούς λειτουργίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες δράσεις.

Τελικά θα καταλήξουμε στη δημιουργία μιας δομής που δεν θα καθορίζεται από τις πολύπλευρες ανάγκες των μελών της και της κοινότητας που αναφέρεται αλλά στην προσπάθειά της να επιβιώσει θα καθορίζεται από τον ανταγωνισμό με τα σουπερ μάρκετ και την αγορά.

 

Η επιλογές μας είναι οι καλύτερες; Εδώ είμαστε για να τις αλλάξουμε. Εξάλλου η πολυμορφία και ο πειραματισμός είναι στοιχεία απαραίτητα όταν προσπαθείς να περπατήσεις σε μονοπάτια που πρέπει να ανακαλύψεις.

 

Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΧΩΡΟΣ - ΕΓΚΑΙΝΙΑ - 1Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει μια ομάδα λίγων ανθρώπων να συγκεντρώσουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύστασης και δημιουργίας του συνεταιρισμού.

Έχουμε έτοιμο το καταστατικό του, βρήκαμε χώρο που είναι κατάλληλος για την στέγαση του, κάναμε τις προεγγραφές των 100 μελών που είναι απαραίτητα για την σύσταση του, και κυρίως έχουμε πίστη σε αυτό τον στόχο.

Την όλη διαδικασία θα τρέξει από εδώ και πέρα μια πενταμελής ομάδα πρωτεργατών. Είναι η λεγόμενη προσωρινή διοικούσα επιτροπή, που θα έχει την απόλυτη ευθύνη της νομιμοποίησης του συνεταιρισμού, της ενοικίασης του χώρου και ότι άλλο απαιτείται για την έναρξη και λειτουργία του. Δεσμεύεται δε γι’ αυτό με τις υπογραφές της μέχρι την 1η Γενική Συνέλευση. Η επιτροπή θα συνεδριάζει σε τακτική βάση και θα συντονίζει τις εργασίες συγκρότησης του Συνεταιρισμού. Οι αποφάσεις της θα κοινοποιούνται μέσω διαδικτύου σε όλα τα μέλη. Οποιαδήποτε παρατήρηση, σχόλιο και βοήθεια επι της διαδικασίας έναρξης είναι φυσικά ευπρόσδεκτες.

Την προσωρινή διοικούσα επιτροπή προτείνεται να απαρτίζουν οι κάτωθι : Παπαζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Νικολέας Δημήτρης, Κουκουλογιάννης Βαγγέλης, Δερμενάκης Παύλος και Γρατσία Πόπη

Απαιτείται επίσης η δημιουργία τριών ομάδων εργασίας:

Πρώτη ομάδα. Θα αναλάβει το φτιάξιμο του χώρου. Εξοπλισμός - ράφια, φώτα λογότυπο κ.λπ.  Όποιο μέλος μπορεί να συνεισφέρει σε εργασία ή υλικό είναι μεγάλη βοήθεια για αρχή.

Δεύτερη ομάδα. Θα συνεχίσει παραπέρα και θα οργανώσει την καμπάνια για την εγγραφή νέων μελών. Η επικοινωνία με την πόλη, φυλλάδια, δημοσιεύσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, επαφές με πολίτες και συλλογικότητες, η οργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων και ότι άλλο απαιτείται για την προώθηση του συνεταιρισμού καθώς και η οργάνωση των εγκαινίων του συνεταιρισμού είναι κάποιες από τις δράσεις αυτής της ομάδας.

Να σημειώσω εδώ ότι ένας μέσος προϋπολογισμός απαιτεί περίπου 4.000 € ή 200 συνεταιριστές.

Τρίτη ομάδα. Θα αντιμετωπίσει συνολικά το ζήτημα των παραγωγών και της τροφοδοσίας του συνεταιρισμού.

 

Μέσα σε δυο μήνες από την λειτουργία του συνεταιρισμού, θα ανακοινωθεί η ημερομηνία της ιδρυτικής 1ης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος. Εκεί θα γίνει ο απολογισμός της διοικούσας επιτροπής, θα οριστεί ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, θα ορισθούν ομάδες και θεματικές επιτροπές και οι όποιες άλλες δραστηριότητες. Εκεί βέβαια θα εκλέξουμε το διοικητικό και το εποπτικό συμβούλιο. Ευχόμαστε να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή απαρτία, να είμαστε δηλαδή όλοι εκεί.

Από την εμπειρία άλλων συνεταιρισμών, η διαδικασία ειρηνοδικείου - εφορίας κρατάει τουλάχιστον 1 μήνα, ενώ μετά την επίσημη σύσταση και το ΑΦΜ, νομίζω ότι δεν θα χρειαστούμε πάνω από 3 εβδομάδες για να κάνουμε την πρώτη διανομή. Η βοήθεια όλων μας στα παραπάνω βήματα θα επιταχύνει τα πράγματα.

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ


Ανακοινώσεις